عمارت شهرداری تبریزالمان قونقابرج یانقینپله های ائل گلیبوستان کتیبه های قرآنساختمان شهرداری منطقه 2 تبریزبرج ایوان تبریزمرکز خرید جواهر تبریزمیدان ابوریحانآذین بندی های مناسبتینورپردازی بقعه عون بن علیهتل کایا (هتل لاله تبریز )ساختمان های مسکونی شخصی