شرکت در نمایشگاه بین المللی خدمات شهری تهران
تاریخ خبر: 03 آبان 1393
شرکت ایلکین صنعت طراح و مجری پروژه های نوین نورپردازی و آذین بندی های شهری

شرکت ایلکین صنعت طراح و مجری پروژه های نوین نورپردازی و آذین بندی های شهری مقدم شما سروران گرامی را در دوازدهمین نمایشگاه بین المللی خدمات شهری گرامی می دارد. 4 الی 7 آبان 1393 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 11 – غرفه شماره 114